Ubezpieczenia

Osobowe
Ubezpieczenia na życie i NNW, atrakcyjne programy prywatnej opieki medycznej.

Majątkowe
Zabezpieczenie dorobku życia przed skutkami zniszczenia lub utraty.

Komunikacyjne
Maksymalna ochrona przy minimalnej cenie OC, AC, NW, ASSISTANCE, Zielona karta.

Finansowe
Gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych i kredytów kupieckich

Cybernetyczne
Ochrona elektronicznych baz danych na wypadek ataku hakerskiego, szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe lub nieuczciwych pracowników.

Członków zarządu
Zabezpieczenie majątku osób pełniących funkcje zarządcze we władzach spółki kapitałowej a także spółki przed szkodami wyrządzonymi wskutek uchybień kadry zarządzającej.

Grupowe
Programy grupowego ubezpieczenia na życie, zdrowie, NW i odpowiedzialności cywilnej